Pagament Segur

Pleniluni Musical SL posa a disposició del client la plataforma de compra, de la qual sols en gestiona el procediment.

Pleniluni treballa per garantir la seguretat durant les transaccions, per tant, només treballem amb els mitjans de pagament més segurs.

A continuació detallem els sistemes de pagament que disposa el nostre portal actualment.

Pagament  per TPV Virtual

El TPV virtual  és un dispositiu preparat per treballar de manera totalment segura dins de l'operativa de vendes a través d'Internet, és a dir:

a) Intentarà contactar amb el banc emissor de la targeta per sol·licitar l'autenticació del titular (verificació de la seva identitat) abans de sol·licitar la corresponent petició d'autorització. D'aquesta manera garantim que només el titular genuí, amo de la targeta, podrà operar en ella.

b) Implementa SSL en totes les comunicacions que impedeixen la intercepció de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s'estableixin durant la transacció.

c) Les dades de les targetes no són registrades pel comerç, evitant que aquesta informació pugui ser utilitzada posteriorment per tercers de forma fraudulenta. (La millor manera de salvaguardar en el comerç una informació sensible de clients, és NO tenir-la). Aquesta informació és emmagatzemada convenientment pel TPV Virtual que, al seu torn, la proporcionarà al sistema de pagaments quan sigui necessari.

 El TPV Virtual s'anirà actualitzant amb les últimes versions de pagament segur que vagin dictant els organismes internacionals.

Com Funciona?

1. Pleniluni ha configurat la plataforma de pagament i ha donat d'alta el TPV Virtual:

2. El TPV Virtual sol·licita la targeta i la data de caducitat al client.

3. El TPV Virtual contacta amb l'entitat financera que ha emès la targeta.

4. L'entitat emissora sol·licita autenticació al client (amb el mètode que aquest tingui acordat amb la seva entitat).

5. El TPV Virtual sol·licita autorització a l'entitat emissora pels circuits habituals de mitjans de pagament.