Avís Legal 

PLENILUNI MUSICAL S.L com a responsable del lloc web/plataforma de compra, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual es pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI -CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les seves condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari i es compromet a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

En visitar el nostre lloc web, així com fer-ne ús dels serveis de la nostra botiga online, l'usuari accepta aquestes condicions generals i manifesta:

• Que ha llegit, entén i comprèn el que hi ha aquí exposat.

• Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

• Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

• Que té la majoria d'edat legal (18 anys) per accedir a aquest lloc web així com per adquirir els productes que s'ofereixen.

Pleniluni Musical S.L es reserva el dret a modificar qualsevol classe d'informació que pogués aparèixer en el lloc web sense que existeixi obligació de posar-ho en coneixement dels usuaris, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web.  

 

Obligacions l'usuari

L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la botiga, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que disposa en aquestes Condicions Generals i haurà, així mateix, d'abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la botiga per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de l'empresa, els seus proveïdors, usuaris o en general de qualsevol tercer.

 

Propietat intel·lectual e industrial

Aquesta plataforma de compra es propietat de:

Pleniluni Musical S.L amb adreça Passeig de la Torre Blanca 37-39,

08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Pleniluni Musical S.L es titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital. També és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'incloguin a la botiga online, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic, que no són propietat d'aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars i així són reconegudes per la nostra empresa i que només apareixen al web de www.pleniluni.com a efectes de promoció i recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Cap material publicat en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Pleniluni Musical, S.L.

La plataforma de compra, inclou a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del prestador o de qui disposi de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Tota la informació que es rebi a les pàgines de www.pleniluni.com, com ara comentaris, suggeriments o idees, se consideraran cedides a PLENILUNI MUSICAL, S.L. de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web pot fer-ho a través del correu electrònic info@plenimusic.com.

Exclusió de responsabilitat

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI - CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar de forma activa en la retirada, o si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en aquest lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l'administrador.

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

L'accés de l’usuari al web no implica per a Pleniluni Musical la obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic potencialment perillós. Correspon a l'usuari, en tot cas, disposar d'eines adients per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perillosos.

Pleniluni Musical no es responsabilitza dels danys produïts al software i equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Web.

Pleniluni Musical no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts a l'usuari produïts per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin aquesta suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web durant la prestació d'aquest servei o amb caràcter previ.

Pleniluni Musical no es fa responsable de les polítiques de privacitat o pràctiques de pàgines web alienes fins i tot quan l'enllaç hagi estat proporcionat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem vehementment que es llegeixi amb atenció la política de cada pàgina web per la qual navega i es posi en contacte amb el propietari o responsable en cas de dubte o pregunta.

Així mateix, si obté l'enllaç a la nostra pàgina web a través d'una pàgina aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d'aquesta pàgina. Recomanem que es llegeixi amb atenció la política d'aquesta pàgina i que es posi en contacte amb el propietari o responsable en cas de dubte o pregunta.

En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional i la moral o l'ordre públic, procedint a retirar immediatament la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

En cap cas, l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Pleniluni Musical amb les manifestacions, continguts o serveis que proveeixin.

Pleniluni Musical no coneix els contingut i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis d'aquests Llocs Enllaçats ni por qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Pleniluni Musical.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que puguin existir errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Si qualsevol clàusula inclosa a les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquella disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tot el que resta, considerant-se aquella disposició total o parcialment no inclosa.

Política de privacitat i de dades de caràcter personal

La confidencialitat de les dades personals és un aspecte fonamental per nosaltres.

Aquesta política està dirigida a explicar com i per a quins propòsits utilitzem la informació recopilada a través d'l'ús de qualsevol dels serveis d'aquest lloc web.

Es prega que llegeixi atentament aquest document de Política de Privadesa. Al fer ús dels nostres serveis, accepta quedar vinculat per les condicions de la present Política de Privacitat pel que fa a la informació recopilada sobre vostè.

En cas de dubte o pregunta en relació a la present política, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@pleniluni.com.

Podríem modificar aquesta Política de Privacitat segons sigui necessari per adaptar-la a futurs canvis legislatius o jurisprudencials.

Llevat que algun reglament local estableixi el contrari, la Política de Privacitat es regeix per les lleis d'Espanya.

 

Qui és el responsable de tractar les dades personals que dono a Pleniluni Musical S.L.?

Pleniluni Musical S.L

Passeig Torreblanca 37-39, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

info@pleniluni.com


Com utilitzarem les seves dades personals?

La informació que vostè facilita serà estrictament utilitzada per als següents propòsits, segons correspongui en cada cas:

    1. Processar la seva alta com a usuari en aquesta pàgina per a la contractació dels nostres productes i/o serveis;

    2. Verificar la identitat dels usuaris que han comprat a la nostra botiga online;

    3. Enviar Newsletters, així com altres informacions relacionades amb les activitats, productes i serveis de Pleniluni Musical S.L, incloent                 alertes, notificacions, butlletins, ofertes i promocions;

    4. Cedirem les seves dades a les entitats financeres amb què treballa l'empresa per efectuar-li els cobraments i pagaments oportuns; per les         administracions públiques espanyoles que ho requereixin; les empreses de transport i, en general, per a qualsevol altra finalitat que sigui           necessària i implícita per al normal desenvolupament de l'activitat oferta per Pleniluni Musical S.L.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les meves dades?

Les dades de caràcter personal rebudes per Pleniluni Musical S.L. en la contractació dels seus serveis i/o mitjançant aquesta web seran tractades amb la màxima reserva i confidencialitat.

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incloses en fitxers titularitat de Pleniluni Musical S.L. amb la finalitat de gestionar correctament els serveis que ofereix el nostre lloc web.

Quan les dades de contacte s'utilitzin per a les finalitats anteriorment indicades, la base legal serà el consentiment exprés prestat per vostè en el moment i la recollida de dades (compres web mitjançant l'acceptació i coneixement de la informació sobre protecció de dades).


Durant quant de temps conservarà Pleniluni Musical S.L, les meves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En el cas de les dades de contacte que s'utilitzen per a l’enviament d'informació comercial, es conservaran durant un temps indefinit per a enviament d'informacions d'interès, sempre que vostè no sol·liciti la supressió dels mateixos.

Es pot donar de baixa de les newsletters seleccionant l'opció "donar de baixa" en el mateix butlletí.


Quins són els meus drets?

Vostè té dret a:

Obtenir confirmació sobre si Pleniluni Musical S.L. està tractant dades personals que el concerneixin o no.

·         Accedir a les seves dades personals

·         Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes

·         Sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

·         En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per  a l'exercici o la defensa de reclamacions.

·       En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les teves dades.   Pleniluni Musical S.L. deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles   reclamacions.

·         Sol·licitar la portabilitat de les dades

·         Retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la       seva retirada.

·      Reclamar davant l'autoritat de Control de les dades referents a la seva persona incloses en els nostres fitxers, o en els de les empreses professionals que prestin servei per a Pleniluni Musical S.L. en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679)

 

Com puc exercir els meus drets?

Pot dirigir-se mitjançant petició escrita per correu postal, a Passeig Torreblanca 37-39, 08172 Sant Cugat del Vallès o a enviar un correu a l'adreça de correu electrònic info@plenimusic.com.

Per a l'exercici dels seus drets haurà d'adjuntar una còpia del seu DNI o altre document que acrediti la seva identitat i un escrit indicant el dret que vol exercir. Aquesta renúncia no tindrà efectes retroactius, però podria impedir la prestació dels Serveis.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Li recordem que en el cas que ens proporcioni dades relatives a una altra persona física haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, d’informar de: a) del fet que facilita a la nostra empresa les seves dades personals amb les finalitats anteriorment esmentades; b) que incorporarem les dades en els nostres fitxers exclusivament per a les esmentades finalitats; c) que Pleniluni Musical reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment els corresponen, i que per exercitar-los poden dirigir-se mitjançant comunicació escrita en els termes indicats.


Les meves dades estan segurs a Pleniluni Musical S.L.?

Pleniluni Musical declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , sobre Protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Les seves dades podran ser allotjats en: GOOGLE DOCS, servei proporcionat per Google Inc. (amb domicili social a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units); i CPanel (amb domicili social a 3131 W Alabama Box # 30, Houston, TX 77.098)


Contrasenyes

L'Empresa facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a l'empresa de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran per recollir informació de caràcter personal.

 

Llei aplicable y jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Sant Cugat - Rubí, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre que pogués correspondre-li.

 

Contacte

Pleniluni Musical S.L

Passeig Torreblanca 37-39, 08172 Sant Cugat del Vallès

Tel: 935 897 309

info@plenimusic.com